OFICINA PERMANENT

  • TarracoViva

Ubicada a la Casa Sefus (Plaça del Pallol) la nostra oficina és un pas endavant en la consolidació d’un projecte de futur pel nostre festival. Després de la desena edició, calia fer una aposta encara més decidida pel futur del festival y aquesta passava per la creació d’una oficina permanent que durant tot l’any s’encarregui d’organitzar i promocionar al màxim les jornades. Creiem que el nostre festival, en les futures edicions, s’ha de convertir en una cita cultural europea de la mateixa alçada que altres festivals culturals europeus ja consolidats. Per assolir aquesta fita ens calia la professionalització i el treball permanent que només una oficina dedicada específicament al festival ens pot aportar. La nova oficina situada just a l’entrada del centre històric de Tarragona, és a dir en l’espai per on passen milers i milers de visitants durant tot l’any, facilitarà la comunicació i promoció del festival a aquests mateixos visitants. Es tracte per tant d’un avantatge estratègic de primer ordre. Però l’oficina no només s’encarregarà d’organitzar el festival. Volem que l’oficina serveixi per crear i donar serveis culturals durant tot l’any tant als ciutadans de Tarragona i del territori com a ciutadans més allunyats de la nostre Ciutat. Així les tasques que estem desenvolupant seran:

  • Organitzar el festival amb la màxima dedicació per tal de promocionar un festival internacional a la nostra Ciutat.
  • Ser un centre de formació de professionals relacionats amb la creació de festivals culturals internacionals.
  • Ser un centre d’edició de materials didàctics i promocionals del festival.
  • Ser un centre cultural permanent a la Part Alta de Tarragona.
  • Organitzar campanyes de comunicació promocional tant locals, com nacionals i internacionals.

 

Oficina Tarraco Viva – Casa Sefus
Plaça del Pallol s/n - 43003 Tarragona
43003 Tarragona - ES

 oficina@tarracoviva.com