ACREDITACIONS

Normativa per acreditacions de premsa i mitjans audiovisuals
El sistema d'acreditacions del festival TARRACO VIVA, està pensat per facilitar la tasca periodística i informativa als Professionals dels diferents mitjans de comunicació.
Els professionals acreditats tindran accés a les zones habilitades, sempre que no afectin el desenvolupament o visió, per part del públic, de l'activitat.

El fet de tenir un perfil a xarxes socials, blog, o pàgina web, no garanteix l'accés a l'acreditació de premsa, llevat que es justifiqui amb un carnet de premsa vàlid, de col · legis o sindicats, de premsa gràfica i escrita.

Queden exclosos d'aquest sistema d'acreditació el personal no professional (agrupacions o associacions de diferents àmbits), que poden assistir com a públic a una gran quantitat d’actes. 
L'organització es reserva el dret de retirar l'acreditació si considera que no es respecten aquestes normes establertes.

Per a les acreditacions dels mitjans de comunicació, caldrà fer-nos arribar :


• Carta del director, redactor en cap o cap de secció en la que es confirmi la vostra designació per cobrir la informació dels actes de Tarraco Viva.
• 1 fotografia mida carnet

Els professionals freelance realitzaran la inscripció de forma individual.


Un cop realitzada la sol·licitud, caldrà trametre la següent documentació a l’organització del festival.
• Còpia de tres treballs de caire cultural, publicats durant els darrers tres mesos i una relació dels mitjans amb els que col·labora habitualment.
• 1 fotografia mida carnet
• Document alta autònoms / Document Alta IAE, epígraf.

La documentació s’ha de fer arribar, per correu electrònic a l’adreça : premsa@tarracoviva.com

Indicant la següent informació

Mitjà

  • Nom del mitjà:
  • Contacte (nom i cognoms):
  • Telèfon:
  • Població:
  • Email:

Profesional acreditat pel mitjà:

  • Nom i cognoms:
  • Telèfon:
  • Email:
  • Dedicació professional:
  • Dies d'assistència al festival:


Us recordem que, a les activitats de pagament, els seients als espais estan reservats al públic que ha adquirit la seva entrada. Ens és impossible preveure el nombre de professionals que anireu a cadascuna de les activitats, pel que preguem que respecteu les indicacions dels Regidors d’Espai i no ocupeu seient fins que no us indiquin que n’hi ha espai lliure. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Data límit per acreditar-se: 6 de maig de 2018