EL FESTIVAL ROMÀ DE TARRAGONA

del 15 al 28 de Maig de 2017

Darrere del teló

TABERNA LIBRARIA

per Josep Rovira

Mostra de llibres i publicacions sobre el món Romà.

Els grups de reconstrucció històrica de Tarragona representen el paradigma d'allò que cerca el nou turisme: conèixer de manera experimental.

Iván Rodón Tenas

Vilaniu Comunicació

Ajuntament de Tarragona

Tarragona.cat