EL FESTIVAL ROMÀ DE TARRAGONA

del 15 al 28 de Maig de 2017

Acreditacions de Premsa

Normativa per acreditacions de premsa i mitjans audiovisuals

El sistema d'acreditacions del festival TARRACO VIVA, està pensat per facilitar la tasca periodística i informativa als Professionals dels diferents mitjans de comunicació.
Els professionals acreditats tindran accés a les zones habilitades, sempre que no afectin el desenvolupament o visió, per part del públic, de l'activitat.

 

El fet de tenir un perfil a xarxes socials, blog, o pàgina web, no garanteix l'accés a l'acreditació de premsa, llevat que es justifiqui amb un carnet de premsa vàlid, de col · legis o sindicats, de premsa gràfica i escrita.


Queden exclosos d'aquest sistema d'acreditació el personal no professional (agrupacions o associacions de diferents àmbits), que poden assistir com a públic a una gran quantitat d’actes. 
L'organització es reserva el dret de retirar l'acreditació si considera que no es respecten aquestes normes establertes.

 

Per a les acreditacions dels mitjans de comunicació, caldrà fer-nos arribar :

  • Carta del director, redactor en cap o cap de secció en la que es confirmi la vostra designació per cobrir la informació dels actes de Tarraco Viva.
  • 1 fotografia mida carnet

 

Els professionals freelance realitzaran la inscripció de forma individual.
Un cop realitzada la sol·licitud, caldrà trametre la següent documentació a l’organització del festival.

  • Còpia de tres treballs de caire cultural, publicats durant els darrers tres mesos i una relació dels mitjans amb els que col·labora habitualment.
  • 1 fotografia mida carnet
  • Document alta autònoms /  Document Alta IAE, epígraf.

 

La documentació s’ha de fer arribar, per correu electrònic a l’adreça : premsa@tarracoviva.com 
La tramitació de la acreditació s’ha de fer al web del festival www.tarracoviva.com  , a partir del
dia 18 d’abril i fins el 5 de maig de 2017.

Periodistes acreditats per mitjans
Professional freelance
Nom del mitjà
Contacte (nom i cognoms)
Telèfon
Població
Correu electrònic
Professional acreditat pel mitjà
Nom y cognoms
Telèfon - Telèfon
Email
Dedicació professional
Dies d'assistència al festival

Text de seguretat
Reload Image


El Bloc del Festival

El blog, intenta ser una eina per aprofundir en el coneixement de la història del món romà. Anirem penjant articles , notícies i opinions sobre diferents aspectes del festival i de l’antiga Roma.

#TarracoViva

Segueix-nos en el nostre canal d'instagram #tarracoviva

Ajuntament de Tarragona

Tarragona.cat